Croeso i'n gwefan.

Gwifrau mewn dyluniad bwrdd cylched PCB

Yn y broses weithgynhyrchu bwrdd cylched PCB, mae gwifrau'n gam pwysig i gwblhau gweithgynhyrchu cynnyrch. Yn y gweithgynhyrchu bwrdd cylched cyfan, mae'r broses ddylunio gwifrau yn gofyn am sgiliau uwch a llwyth gwaith mwy. Mae gwifrau bwrdd cylched PCB yn cynnwys gwifrau un ochr, gwifrau dwy ochr a gwifrau amlhaenog. Mae dau fath arall o lwybro: llwybro awtomatig a llwybro rhyngweithiol. Mewn gwifrau awtomatig, gellir perfformio gwifrau llym ymlaen llaw trwy weirio rhyngweithiol. Dylai'r cysylltiad rhwng terfynellau mewnbwn ac allbwn osgoi cysylltiad cyfochrog cyfagos er mwyn osgoi ymyrraeth adborth. Dylid ychwanegu inswleiddiad gwifren ddaear pan fo angen, a dylai'r gwifrau haen gyfagos fod yn fertigol. Mae cyplysu parasitig yn debygol o ddigwydd mewn gwifrau cyfochrog.

Mae cyfradd llwybro llwybro awtomatig yn dibynnu ar gynllun da. Gall y rheolau llwybro fod yn rhagosodedig, gan gynnwys nifer y troadau, nifer y tyllau drwodd, nifer y teithiau cerdded, ac ati. Yn gyffredinol, mae llwybro treial yn cael ei berfformio, mae cylchedau byr yn cael eu cysylltu'n gyflym, ac yna mae llwybro labyrinth yn cael ei berfformio. Gwneud y gorau o gryfder gwifrau cyffredinol y llinell sydd i'w defnyddio. Gall ddatgysylltu llinellau dosbarthedig yn ôl yr angen a cheisio ail-weirio i wella'r effaith gyffredinol.

Wiring in PCB circuit board design

Ar gyfer y dyluniad bwrdd cylched PCB dwysedd uchel cyfredol, mae'r tyllau drwodd yn amhriodol, ac mae llawer o sianeli gwifrau gwerthfawr yn cael eu gwastraffu. Er mwyn datrys y gwrthddywediad hwn, mae technolegau twll dall a thyllau claddedig wedi dod i'r amlwg, sydd nid yn unig yn chwarae rôl trwy dyllau, ond hefyd yn arbed llawer o sianeli gwifrau, gan wneud y broses weirio yn fwy cyfleus a llyfn.


Amser post: Mai-27-2021